Prof. Dr. Öner Süzer’in Ders Notları

(Güncelleme tarihi: 14.11.2014)


Not:
Bu bölümdeki notlar eğitim amaçlıdır.
Slaytlarda kullanılan Türkçe resimler büyük ölçüde Süzer Farmakoloji kitabından alınmıştır.
Notların yanında kitabımda dersin yer aldığı konu numarası parantez içinde verilmiştir.
Dersler esnasında göstereceğim slaytlar ek bilgiler içermektedir.


Ders notlarının görüntülenebilmesi için Acrobat 6.0’ın bilgisayarınıza yüklenmiş olması gerekmektedir.

 

Kişisel internet sitemde yer alan konuşma metinleri

 

Türkçe Tıp Sözlüğü hazırlığı için oluşturduğum sözcük listesi


Türkçe Farmakolojik Terimler Kılavuzu

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Ders Notlarım

2. Sömestir

3.-4. Sömestir

5-6. Sömestir

7. Sömestir

8. Sömestir

Farmakolojiye Giriş
(Konu 2)

Antineoplastikler
(Konu 51)

Ağrı İletimi, İnflamasyon ve Mediatörleri
(Konu 28)

Kardiyovasküler farmakolojiye giriş

Santral sinir sistemi ilaçlarına giriş
(Konu 19)

Farmakodinamik
(Konu 3)

Antifungaller
(Konu 46)

Merkezi Sinir Sistemi İlaçlarına Giriş
(Konu 19)

Konjestif kalp yetmezliği tedavisi
(Konu 9)

Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik ilaçlar
(Konu 20)

İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler ve İlaç Etkileşimleri
(Konu 2)

Antiprotozoaller, Antihelmintikler
(Konu 47, 48)

Anksiyolitik, Sedatif, Hipnotik İlaçlar; Alkoller ve Alkol Zehirlenmeleri
(Konu 20)

Antiaritmik ilaçlar
(Konu 10)

Nöroleptik ilaçlar
(Konu 21)

Terapötik İlaç İzlemi ve İlaç Dozu Hesaplama
(Konu 2)

 

Antidepressan İlaçlar; Antimanik İlaçlar
(Konu 22)

Antianjinal ilaçlar
(Konu 11)

Antidepresan ve antimanik ilaçlar
(Konu 22)

 

 

SSS Stimülanları ve Psikotomimetik İlaçlar
(Konu 23)

Diüretikler
(Konu 14)

Santral sinir sistemi stimülanları ve kötüye kullanılan ilaçlar
(Konu 23)

 

 

Parkinson Tedavisinde Kullanılan İlaçlar; Alzheimer Tedavisinde Kullanılan İlaçlar
(Konu 27)

Antihipertansif ilaçlar
(Konu 13)

Antiepileptikler
(Konu 24)

 

 

Genel Anestetikler
(Konu 25)

Vazoaktif peptitler ve ilaçlar
(Konu 15)

Genel anestetikler
(Konu 25)

 

 

Lokal Anestetikler
(Konu 26)

Histamin, serotonin ve ergot alkaloidleri
(Konu 16)

Lokal anestetikler
(Konu 26)

 

 

Opioid Analjezikler ve Antagonistleri
(Konu 29)

 

Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının tedavisi
(Konu 27)

 

 

Antiepileptik İlaçlar
(Konu 24)

 

Ağrı iletimi ve opioid analjezikler
(Konu 28, 29)

 

 

Nöroleptik İlaçlar
(Konu 21)

 

Nonsteroidal Antiinflamatuar İlaçlar
(Konu 30)

 

 

Spazmolitik İlaçlar
(Konu 31)

 

İskelet kası gevşeticileri ve spazmolitikler
(Konu 31)

 

 

Gebelikte İlaç Kullanım Prensipleri
(Konu 55)

 

 

 

 

Gonadal Hormonlar ve İnhibitörleri
(Konu 36)

 

 

   

Kemik Mineral Homeostazı
(Konu 38)

   

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Ders Notlarım /

My presentations for Cerrahpasa Faculty of Medicine English Program

 

2th Semestre

3th Semestre

4th Semestre

5th Semestre

6th Semestre

7th Semestre

Pharmacodynamics

Autonomic Nerve System Pharmacology, Introduction

Disinfectants and antiseptics

Principles of Drug Use in Pregnancy

Basic principles of chemotherapy

Introduction to cardiovascular pharmacology

Factors that Modify Drug Actions and Drug Interactions

Effects of Parasympathetic System

Anticancer agents

 

Sulphonamides

Treatment of congestive heart failure

 

Cholinergic Agonists

Antifungal agents

 

Penicillins, cephalosporins, and other cell wall synthesis inhibitors, and flouroquinolones

Antiarrhythmics

 

Cholinergic Antagonists

Immunopharma­cology

 

Agents that effect protein synthesis and antimycobacte­rial agents

Antianginal drugs

 

Effects of Sympathetic System

Antiviral agents

 

Disinfectants and antiseptics, urinary antiseptics, miscellaneus antibacteriel agents

Antihypertensive drugs

 

Sympathomime­tics

 

 

Antiviral agents

Diuretics

 

Sympatholytics

 

 

Clinical use of antibiotics

Vasoactive peptides and drugs

 

Antiarrhythmics

 

 

Anticancer agents

 

 

Antihypertensives

 

 

 

 

 

Antianginals and peripheral vasodilators

 

 

 

 

 

Treatment of heart failure

 

 

 

 

 

My older lectures

Interferons

Cytokines

Antiprotozoal and antihelmintic agents

Disinfectants and antiseptics, urinary antiseptics, miscellaneus antibacteriel agents

 

 

 

Koç Üniversitesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Hemşirelik bölümünde verdiğim HETE-202 Farmakoloji Ders Notları

Farmakolojiye giriş

Farmakokinetik: ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı

Farmakodinamik: ilaçların etki mekanizmaları, toksik etkileri, doz yanıt ilişkisi

Kemoterapötik ilaçlar

Otonom sinir sistemine etki eden ilaçlar hakkında genel bilgi

Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan ilaçlar

Aritmi tedavisinde kullanılan ilaçlar

Koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Hiperlipidemi tedavisinde kullanılan ilaçlar ve diüretik ilaçlar

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Anksiyolitik, sedatif, hipnotik ilaçlar

Nöroleptik ilaçlar

Antidepresan ve antimanik ilaçlar

Antiepileptik ilaçlar, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve hareket hastalıklarının tedavisi

Genel ve lokal anestetikler

Opioidler

Analjezik, antipiretik, antiinflamatuar ilaçlar

Endokrin sisteme etki eden ilaçlar

Solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Gastrointestinal sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar

Sıvı ve elektrolit tedavisi

 

 

Ana sayfaya dönüş